PageSavingArgs

PageSavingArgs class

PageSaving olayı için veri sağlar.

public class PageSavingArgs : ResourceSavingArgs

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Kaydedilen belgeyi alır.
FileName { get; } Dosya adını alır.
KeepStreamOpen { get; set; } Akışı açık tutup tutmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.
PageIndex { get; } Geçerli sayfa dizini.
Stream { get; set; } Kaynağı depolamak için kullanılan akışı alır veya ayarlar.
Uri { get; set; } Saklanan kaynağa erişmek için uri’yi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız