Class ResourceSavingArgs

ResourceSavingArgs class

ResourceSaving olayı için veri sağlar.

public class ResourceSavingArgs

Özellikleri

İsimTanım
Document { get; }Kaydetme belgesini alır.
FileName { get; }Dosya adını alır.
KeepStreamOpen { get; set; }Akışın açık tutulup tutulmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.
Stream { get; set; }Kaynağı depolamak için kullanılan akışı alır veya ayarlar.
Uri { get; set; }Saklanan kaynağa erişmek için uri’yi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız