ResourceSavingArgs.KeepStreamOpen

ResourceSavingArgs.KeepStreamOpen property

Akışın açık tutulup tutulmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.

public bool KeepStreamOpen { get; set; }

Ayrıca bakınız