KeepStreamOpen

ResourceSavingArgs.KeepStreamOpen property

Akışı açık tutup tutmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

public bool KeepStreamOpen { get; set; }

Ayrıca bakınız