ResourceSavingArgs.Stream

ResourceSavingArgs.Stream property

Kaynağı depolamak için kullanılan akışı alır veya ayarlar.

public Stream Stream { get; set; }

Ayrıca bakınız