ResourceSavingArgs.Uri

ResourceSavingArgs.Uri property

Saklanan kaynağa erişmek için uri’yi alır veya ayarlar.

public string Uri { get; set; }

Ayrıca bakınız