PdfImageCompression

PdfImageCompression enumeration

PDF dosyasındaki görüntülere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfImageCompression

değerler

İsim Değer Tanım
None 1 Görüntüler kaydedilirken sıkıştırma kullanılmaz.
Auto 0 Her görüntü için en uygun sıkıştırmayı otomatik olarak seçer.
Jpeg 6 Jpeg sıkıştırma. Şeffaflığı desteklemiyor.
Flate 3 Düz sıkıştırma (kayıpsız).

Ayrıca bakınız