CompositeNodeBase

CompositeNodeBase class

Diğer düğümleri içerebilen düğümler için genel olmayan sınıf.

public abstract class CompositeNodeBase : Node, ICompositeNode

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Düğümün belgesini alır.
virtual IsComposite { get; } Bu düğümün bileşik olup olmadığını gösteren bir değer alır. Doğruysa, düğümün alt düğümleri olabilir.
NextSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde bir sonraki düğümü alır.
NodeType { get; } Düğüm türünü alır.
ParentNode { get; } Üst düğümü alır.
PreviousSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde önceki düğümü alır.

yöntemler

İsim Tanım
abstract Accept(DocumentVisitor) Düğümün ziyaretçisini kabul eder.
abstract GetChildNodes<T1>() Tüm alt düğümleri düğüm türüne göre alın.

Ayrıca bakınız