IsEncrypted

IsEncrypted(Stream, LoadOptions, out Document)

Bir akıştaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Bunu kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(Stream stream, LoadOptions options, out Document document)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.
options LoadOptions Yükleme seçenekleri.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız


IsEncrypted(Stream, string, out Document)

Bir akıştaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Bunu kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(Stream stream, string password, out Document document)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.
password String Bir belgenin şifresini çözmek için kullanılan parola.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız


IsEncrypted(Stream, out Document)

Bir akıştaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Bunu kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(Stream stream, out Document document)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız


IsEncrypted(string, LoadOptions, out Document)

Bir dosyadaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(string filePath, LoadOptions options, out Document document)
Parametre Tip Tanım
filePath String Dosya yolu.
options LoadOptions Yükleme seçenekleri.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız


IsEncrypted(string, out Document)

Bir dosyadaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(string filePath, out Document document)
Parametre Tip Tanım
filePath String Dosya yolu.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız


IsEncrypted(string, string, out Document)

Bir dosyadaki belgenin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol eder. Kontrol etmek için bu belgeyi tamamen yüklememiz gerekir. Dolayısıyla bu yöntem performans cezasına neden olabilir.

public static bool IsEncrypted(string filePath, string password, out Document document)
Parametre Tip Tanım
filePath String Dosya yolu.
password String Bir belgenin şifresini çözmek için kullanılan parola.
document Document& Yüklenen belge.

Geri dönüş değeri

Belge şifrelenmişse true döndürür, aksi takdirde false.

Örnekler

Bir belgenin parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (!Document.IsEncrypted(fileName, out document))
{
  Console.WriteLine("The document is loaded and ready to be processed.");
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is encrypted. Provide a password.");
}

Bir belgenin belirli bir parolayla parola korumalı olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "Aspose.one");

Document document;
if (Document.IsEncrypted(fileName, "VerySecretPassword", out document))
{
  if (document != null)
  {
    Console.WriteLine("The document is decrypted. It is loaded and ready to be processed.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The document is encrypted. Invalid password was provided.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("The document is NOT encrypted. It is loaded and ready to be processed.");
}

Ayrıca bakınız