FileCorruptedException

FileCorruptedException class

Belge yükleme sırasında, belge bozuk ve yüklenmesi imkansız göründüğünde atılır.

public class FileCorruptedException : Exception

Ayrıca bakınız