FileFormat

FileFormat enumeration

OneNote dosya biçimini temsil eder.

public enum FileFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Unknown 0 Bilinmeyen dosya biçimi.
OneNote2007 1 OneNote 2010.
OneNote2010 2 OneNote 2010.
OneNoteOnline 3 OneNote Çevrimiçi.

Örnekler

OneNote 2007 biçimi desteklenmediği için belge yüklemesinin başarısız olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string fileName = Path.Combine(dataDir, "OneNote2007.one");

try
{
  new Document(fileName);
}
catch (UnsupportedFileFormatException e)
{
  if (e.FileFormat == FileFormat.OneNote2007)
  {
    Console.WriteLine("It looks like the provided file is in OneNote 2007 format that is not supported.");
  }
  else
    throw;
}

Ayrıca bakınız