HorizontalAlignment

HorizontalAlignment enumeration

Hizalamayı belirtir.

public enum HorizontalAlignment

değerler

İsim Değer Tanım
Left 0 Metin sola hizalanır.
Center 1 Metin ortalanır.
Right 2 Metin sağa hizalanır.

Ayrıca bakınız