ICompositeNodeT

ICompositeNode<T> interface

Diğer düğümleri içerebilen düğümler için arabirim.

public interface ICompositeNode<T> : ICompositeNode, IEnumerable<T>
    where T : INode
Parametre Tanım
T Alt düğümlerin türü

Ayrıca bakınız