ICompositeNode

ICompositeNode interface

Diğer düğümleri içerebilen düğümler için arabirim.

public interface ICompositeNode

yöntemler

İsim Tanım
GetChildNodes<T1>() Tüm alt düğümleri düğüm türüne göre alın.

Ayrıca bakınız