INode

INode interface

Bir Aspose.Note belgesinin tüm düğümleri için arayüz.

public interface INode

Özellikleri

İsim Tanım
NextSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde bir sonraki düğümü alır.
PreviousSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde önceki düğümü alır.

yöntemler

İsim Tanım
Accept(DocumentVisitor) Düğümün ziyaretçisini kabul eder.

Ayrıca bakınız