Interface INotebookChildNode

INotebookChildNode interface

Bir Aspose.Note not defterinin alt öğesini temsil eder.

public interface INotebookChildNode

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; } Bir renk alır. Varsayılan değer Color.Empty. şeklindedir.
DisplayName { get; } Bir görünen ad alır.
Guid { get; } Nesnenin küresel olarak benzersiz kimliğini alır.

Ayrıca bakınız