IOutlineChildNode

IOutlineChildNode interface

Bir anahat düğümünün tüm alt düğümleri için arabirim.

public interface IOutlineChildNode : INode

Ayrıca bakınız