IOutlineElementChildNode

IOutlineElementChildNode interface

Bir anahat öğesi düğümünün tüm alt düğümleri için arabirim.

public interface IOutlineElementChildNode : INode

Ayrıca bakınız