IPageChildNode

IPageChildNode interface

Bir sayfa düğümünün tüm alt düğümleri için arabirim.

public interface IPageChildNode : INode

Özellikleri

İsim Tanım
HorizontalOffset { get; set; } Yatay ofseti alır veya ayarlar.
VerticalOffset { get; set; } Dikey ofseti alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız