License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsim Tanım
License() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
SetLicense(Stream) Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string) Bileşeni lisanslar.

Örnekler

Bir dosyadan Aspose.Note lisansının nasıl yükleneceğini gösterir.

Aspose.Note.License license = new Aspose.Note.License();
license.SetLicense("Aspose.Note.lic");

Bir akıştan Aspose.Note lisansı nasıl yükleneceğini gösterir.

Aspose.Note.License license = new Aspose.Note.License();
using (FileStream myStream = new FileStream("Aspose.Note.lic", FileMode.Open))
{
    license.SetLicense(myStream);
}

Gömülü dosya kaynağından Aspose.Note için bir lisansın nasıl yükleneceğini gösterir.

// Lisans sınıfını örnekle
Aspose.Note.License license = new Aspose.Note.License();

// Yalnızca derlemeye gömülü olan lisans dosyasının adını iletin
license.SetLicense("Aspose.Note.lic");

Ayrıca bakınız