NodeType

NodeType enumeration

Düğümün türünü belirtir.

public enum NodeType

değerler

İsim Değer Tanım
Document 0 Düğümün birDocument .
Section 1 Düğümün birSection .
Page 2 Düğümün birPage .
PageSeries 3 Düğümün birPageSeries .
Title 4 Düğümün birTitle .
Outline 5 Düğümün birOutline .
OutlineElement 6 Düğümün birOutlineElement .
Image 7 Düğümün birImage .
RichText 8 Düğümün birRichText .
OutlineGroup 9 Düğümün birOutlineGroup .
AttachedFile 10 Düğümün birAttachedFile .
Table 11 Düğümün birTable .
TableRow 12 Düğümün birTableRow .
TableCell 13 Düğümün birTableCell .

Ayrıca bakınız