NotebookLoadOptions

NotebookLoadOptions class

Bir not defterini yüklemek için kullanılan seçenekler.

public class NotebookLoadOptions

yapıcılar

İsim Tanım
NotebookLoadOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DeferredLoading { get; set; } Alt belgeler ’nin daha sonra açıkça yüklenmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
InstantLoading { get; set; } Ana belge yüklenirken alt belgelerin yüklenmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

Örnekler

Şifreli bir not defterinin nasıl yapıldığını gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();
var notebook = new Notebook(dataDir + "test.onetoc2", new NotebookLoadOptions() { DeferredLoading = true });

notebook.LoadChildDocument(dataDir + "Aspose.one");  
notebook.LoadChildDocument(dataDir + "Locked Pass1.one", new LoadOptions() { DocumentPassword = "pass" });
notebook.LoadChildDocument(dataDir + "Locked Pass2.one", new LoadOptions() { DocumentPassword = "pass2" });

Ayrıca bakınız