NumberFormat

NumberFormat enumeration

Otomatik olarak numaralandırılmış bir grup nesne için kullanılabilecek numaralandırma biçimini belirtir. Tam liste şurada belirtilir:MSDN

public enum NumberFormat : byte

değerler

İsim Değer Tanım
DecimalNumbers 0 Dizinin ondalık numaralandırmadan oluşacağını belirtir. Örnek: 1, 2, 3, …, 8, 9, 10, 11, 12, …, 18, 19, 20, 21.
UpperRoman 1 Dizinin büyük romen rakamlarından oluşacağını belirtir. Örnek: I, II, III, IV, …, XVIII, XIX, XX, XXI.
LowerRoman 2 Dizinin küçük romen rakamlarından oluşacağını belirtir. Örnek: i, ii, iii, iv, …, xviii, xix, xx, xxi.
UpperLetter 3 Dizinin büyük harfle Latin alfabesinin tek bir harfinin bir veya daha fazla tekrarından oluşacağını belirtir. Örnek: A, B, C, …, Y, Z, AA, BB, CC, …, YY, ZZ , AAA, BBB, CCC.
LowerLetter 4 Dizinin küçük harfle Latin alfabesinin tek bir harfinin bir veya daha fazla örneğinden oluşacağını belirtir. Örnek: a, b, c, …, y, z, aa, bb, cc, …, yy, zz , aaa, bbb, ccc.
TaiwaneseCounting 33 Dizinin Tayvan sayma sisteminden gelen ardışık sayılardan oluşacağını belirtir.
TaiwaneseCountingThousand 35 Dizinin Tayvanlı binleri sayma sisteminden gelen ardışık sayılardan oluşacağını belirtir.
ChineseCounting 37 Dizinin, Çin sayma sisteminden gelen ardışık sayılardan oluşacağını belirtir.
ChineseCountingThousand 39 Dizinin, Çince bin sayma sisteminden gelen ardışık sayılardan oluşacağını belirtir.

Ayrıca bakınız