Equals

Equals(object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Nesne.

Geri dönüş değeri

Boolean .

Ayrıca bakınız


Equals(NumberList)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

public bool Equals(NumberList other)
Parametre Tip Tanım
other NumberList Nesne.

Geri dönüş değeri

Boolean .

Ayrıca bakınız