OutlineGroup

OutlineGroup class

Bir OutlineGroup’u temsil eder.

public sealed class OutlineGroup : CompositeNode<IOutlineChildNode>, IOutlineChildNode, 
    IOutlineElementChildNode

yapıcılar

İsim Tanım
OutlineGroup() Yeni bir örneğini başlatırOutlineGroup sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Düğümün belgesini alır.
FirstChild { get; }
IndentPosition { get; set; } Girinti konumunu alır veya ayarlar.
IsComposite { get; }
LastChild { get; }
NextSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde bir sonraki düğümü alır.
NodeType { get; } Düğüm türünü alır.
ParentNode { get; } Üst düğümü alır.
PreviousSibling { get; } Aynı düğüm ağacı düzeyinde önceki düğümü alır.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(DocumentVisitor) Düğümün ziyaretçisini kabul eder.
virtual AppendChildFirst<T1>(T1)
virtual AppendChildLast<T1>(T1)
override GetChildNodes<T1>()
GetEnumerator()
virtual InsertChild<T1>(int, T1)
InsertChildrenRange(int, IEnumerable<IOutlineChildNode>)
InsertChildrenRange(int, params IOutlineChildNode[])
RemoveChild<T1>(T1)

Ayrıca bakınız