ParagraphStyle

ParagraphStyle constructor

Yeni bir örneğini başlatırParagraphStyle sınıf.

public ParagraphStyle()

Ayrıca bakınız