TagIcon

TagIcon enumeration

Etiket veya görev simgesinin simgesini belirtir.

public enum TagIcon

değerler

İsim Değer Tanım
NoIcon 0 Simge belirtilmemiş simge.
GreenCheckBox 1 Yeşil onay kutusu simgesi.
YellowCheckBox 2 Sarı onay kutusu simgesi.
BlueCheckBox 3 Mavi onay kutusu simgesi.
GreenStarCheckBox 4 Yeşil yıldız onay kutusu simgesi.
YellowStarCheckBox 5 Sarı yıldız onay kutusu simgesi.
BlueStarCheckBox 6 Mavi yıldız onay kutusu simgesi.
GreenExclamationCheckBox 7 Yeşil ünlem onay kutusu simgesi.
YellowExclamationCheckBox 8 Sarı ünlem onay kutusu simgesi.
BlueExclamationCheckBox 9 Mavi ünlem onay kutusu simgesi.
GreenRightArrowCheckBox 10 Yeşil, sağ ok onay kutusu simgesi.
YellowRightArrowCheckBox 11 Sarı, sağ ok onay kutusu simgesi.
BlueRightArrowCheckBox 12 Mavi, sağ ok onay kutusu simgesi.
YellowStar 13 Sarı yıldız simgesi.
BlueFollowUpFlag 14 Mavi takip bayrağı simgesi.
QuestionMark 15 Soru işareti simgesi.
BlueRightArrow 16 Mavi sağ ok simgesi.
HighPriority 17 Yüksek öncelikli (kırmızı ünlem işareti) simgesi.
ContactInformation 18 İletişim bilgileri simgesi.
Meeting 19 Toplantı (takvim) simgesi.
TimeSensitive 20 Zamana duyarlı simge.
LightBulb 21 Ampul simgesi.
Pushpin 22 Raptiye simgesi.
Home 23 Ana sayfa simgesi.
CommentBubble 24 Yorum balonu simgesi.
SmilingFace 25 Gülen yüz simgesi.
AwardRibbon 26 Ödül şerit simgesi.
YellowKey 27 Sarı anahtar simgesi.
BlueCheckBox1 28 Mavi onay kutusu 1 simgesi.
BlueCircle1 29 Mavi daire 1 simgesi.
BlueCheckBox2 30 Mavi onay kutusu 2 simgesi.
BlueCircle2 31 Mavi daire 2 simgesi.
BlueCheckBox3 32 Mavi onay kutusu 3 simgesi.
BlueCircle3 33 Mavi daire 3 simgesi.
BlueEightPointStar 34 Mavi, sekiz köşeli yıldız simgesi.
BlueCheckMark 35 Mavi onay işareti simgesi.
BlueCircle 36 Mavi daire simgesi.
BlueDownArrow 37 Mavi aşağı ok simgesi.
BlueLeftArrow 38 Mavi sol ok simgesi.
BlueSolidTarget 39 Mavi düz hedef simgesi.
BlueStar 40 Mavi yıldız simgesi.
BlueSun 41 Mavi güneş simgesi.
BlueTarget 42 Mavi hedef simgesi.
BlueTriangle 43 Mavi üçgen simgesi.
BlueUmbrella 44 Mavi şemsiye simgesi.
BlueUpArrow 45 Mavi yukarı ok simgesi.
BlueXWithDots 46 Nokta simgesi olan mavi “X”.
BlueXNo 47 Mavi “X” simgesi.
GreenCheckBox1 48 Yeşil onay kutusu 1 simgesi.
GreenCircle1 49 Yeşil daire 1 simgesi.
GreenCheckBox2 50 Yeşil onay kutusu 2 simgesi.
GreenCircle2 51 Yeşil daire 2 simgesi.
GreenCheckBox3 52 Yeşil onay kutusu 3 simgesi.
GreenCircle3 53 Yeşil daire 3 simgesi.
GreenEightPointStar 54 Yeşil, sekiz köşeli yıldız simgesi.
GreenCheckMark 55 Yeşil onay işareti simgesi.
GreenCircle 56 Yeşil daire simgesi.
GreenDownArrow 57 Yeşil aşağı ok simgesi.
GreenLeftArrow 58 Yeşil sol ok simgesi.
GreenRightArrow 59 Yeşil sağ ok simgesi.
GreenSolidArrow 60 Yeşil düz ok simgesi.
GreenStar 61 Yeşil yıldız simgesi.
GreenSun 62 Yeşil güneş simgesi.
GreenTarget 63 Yeşil hedef simgesi.
GreenTriangle 64 Yeşil üçgen simgesi.
GreenUmbrella 65 Yeşil şemsiye simgesi.
GreenUpArrow 66 Yeşil yukarı ok simgesi.
GreenXWithDots 67 Nokta simgesi olan yeşil “X”.
GreenXNo 68 Yeşil “X” simgesi.
YellowCheckBox1 69 Sarı onay kutusu 1 simgesi.
YellowCircle1 70 Sarı daire 1 simgesi.
YellowCheckBox2 71 Sarı onay kutusu 2 simgesi.
YellowCircle2 72 Sarı daire 2 simgesi.
YellowCheckBox3 73 Sarı onay kutusu 3 simgesi.
YellowCircle3 74 Sarı daire 3 simgesi.
YellowEightPointStar 75 Sarı, sekiz köşeli yıldız simgesi.
YellowCheckMark 76 Sarı onay işareti simgesi.
YellowCircle 77 Sarı daire simgesi.
YellowDownArrow 78 Sarı aşağı ok simgesi.
YellowLeftArrow 79 Sarı sol ok simgesi.
YellowRightArrow 80 Sarı sağ ok simgesi.
YellowSolidTarget 81 Sarı düz hedef simgesi.
YellowSun 82 Sarı güneş simgesi.
YellowTarget 83 Sarı hedef simgesi.
YellowTriangle 84 Sarı üçgen simgesi.
YellowUmbrella 85 Sarı şemsiye simgesi.
YellowUpArrow 86 Sarı yukarı ok simgesi.
YellowXWithDots 87 Nokta simgesi olan sarı “X”.
YellowX 88 Sarı “X” simgesi.
FollowUpTodayFlag 89 Bugün takip edin bayrak simgesi.
FollowUpTomorrowFlag 90 Yarını takip et bayrak simgesi.
FollowUpThisWeekFlag 91 Bu hafta takip edin bayrak simgesi.
FollowUpNextWeekFlag 92 Önümüzdeki hafta bayrak simgesinin takibi.
NoFollowUpDateFlag 93 Takip tarihi yok bayrak simgesi.
BluePersonCheckBox 94 Mavi kişi onay kutusu simgesi.
YellowPersonCheckBox 95 Sarı kişi onay kutusu simgesi.
GreenPersonCheckBox 96 Yeşil kişi onay kutusu simgesi.
BlueFlagCheckBox 97 Mavi bayrak onay kutusu simgesi.
RedFlagCheckBox 98 Kırmızı bayrak onay kutusu simgesi.
GreenFlagCheckBox 99 Yeşil bayrak onay kutusu simgesi.
RedSquare 100 Kırmızı kare simgesi.
YellowSquare 101 Sarı kare simge.
BlueSquare 102 Mavi kare simgesi.
GreenSquare 103 Yeşil kare simgesi.
OrangeSquare 104 Turuncu kare simge.
PinkSquare 105 Pembe kare simge.
EMailMessage 106 E-posta iletisi simgesi.
ClosedEnvelope 107 Kapalı zarf simgesi.
OpenEnvelope 108 Zarf simgesini açın.
MobilePhone 109 Cep telefonu simgesi.
TelephoneWithClock 110 Saat simgeli telefon.
QuestionBalloon 111 Soru balonu simgesi.
PaperClip 112 Ataş simgesi.
FrowningFace 113 Asık surat simgesi.
InstantMessagingContactPerson 114 Anında mesajlaşma (IM) kişi simgesi.
PersonWithExclamationMark 115 Ünlem işareti simgesi olan kişi.
TwoPeople 116 İki kişi simgesi.
ReminderBell 117 Hatırlatma zili simgesi.
ContactPersonOnCard 118 Kişi (karttaki kişi) simgesi.
RoseOnStem 119 Kök simgesinde gül.
CalendarDateWithClock 120 Saat simgesi olan takvim tarihi.
MusicalNote 121 Nota simgesi.
MovieClip 122 Film klibi simgesi.
QuotationMark 123 Tırnak işareti simgesi.
Globe 124 Küre simgesi.
HyperlinkGlobe 125 Köprü küre simgesi.
Laptop 126 Dizüstü bilgisayar simgesi.
Plane 127 Uçak simgesi.
Car 128 Arabalı simge.
Binoculars 129 Dürbün simgesi.
PresentationSlide 130 Sunum slayt simgesi.
Padlock 131 Asma kilit simgesi.
OpenBook 132 Kitap simgesini aç.
NotebookWithClock 133 Saat simgeli not defteri.
BlankPaperWithLines 134 Çizgiler simgesi olan boş kağıt.
Research 135 Araştırma (büyüteçli kitaplar) simgesi.
Pen 136 Kalemli simge.
DollarSign 137 Dolar işareti ($) simgesi.
CoinsWithWindowBackdrop 138 Pencere arka plan simgesi olan madeni paralar.
ScheduledTask 139 Zamanlanmış görev (saatli form) simgesi.
LightningBolt 140 Şimşek simgesi.
Cloud 141 Bulut simgesi.
Heart 142 Kalp simgesi.
Sunflower 143 Ayçiçeği simgesi.
BlueCheckBox1Empty 144 Mavi boş onay kutusu1 simgesi.
BlueCheckBox2Empty 145 Mavi boş onay kutusu2 simgesi.
BlueCheckBox3Empty 146 Mavi boş onay kutusu3 simgesi.
BlueCheckBoxEmpty 147 Mavi boş onay kutusu simgesi.
BlueExclamationCheckBoxEmpty 148 Mavi ünlem onay kutusu boş simgesi.
BlueFlagCheckBoxEmpty 149 Mavi bayrak onay kutusu boş simgesi.
BluePersonCheckBoxEmpty 150 Mavi kişi onay kutusu boş simgesi.
BlueRightArrowCheckBoxEmpty 151 Mavi sağ ok onay kutusu boş simgesi.
BlueStarCheckBoxEmpty 152 Mavi yıldız onay kutusu boş simgesi.
GreenCheckBox1Empty 153 Yeşil boş onay kutusu1 simgesi.
GreenCheckBox2Empty 154 Yeşil boş onay kutusu2 simgesi.
GreenCheckBox3Empty 155 Yeşil boş onay kutusu3 simgesi.
GreenCheckBoxEmpty 156 Yeşil boş onay kutusu simgesi.
GreenExclamationCheckBoxEmpty 157 Yeşil ünlem boş onay kutusu simgesi.
GreenFlagCheckBoxEmpty 158 Yeşil bayrak boş onay kutusu simgesi.
GreenPersonCheckBoxEmpty 159 Yeşil kişi boş onay kutusu simgesi.
GreenRightArrowCheckBoxEmpty 160 Yeşil sağ boş ok onay kutusu simgesi.
GreenStarCheckBoxEmpty 161 Yeşil yıldız boş onay kutusu simgesi.
RedFlagCheckBoxEmpty 162 Kırmızı boş bayrak onay kutusu simgesi.
YellowCheckBox1Empty 163 Sarı boş onay kutusu1 simgesi.
YellowCheckBox2Empty 164 Sarı boş onay kutusu2 simgesi.
YellowCheckBox3Empty 165 Sarı boş onay kutusu3 simgesi.
YellowCheckBoxEmpty 166 Sarı boş onay kutusu simgesi.
YellowExclamationCheckBoxEmpty 167 Sarı boş ünlem onay kutusu simgesi.
YellowPersonCheckBoxEmpty 168 Sarı boş kişi onay kutusu simgesi.
YellowRightArrowCheckBoxEmpty 169 Sarı boş sağ ok onay kutusu simgesi.
YellowStarCheckBoxEmpty 170 Sarı boş yıldız onay kutusu simgesi.

Ayrıca bakınız