TagStatus

TagStatus enumeration

Not etiketi düğümünün durumunu belirtir.

public enum TagStatus

değerler

İsim Değer Tanım
Open 0 Not etiketi açık.
Completed 1 Not etiketi tamamlandı.
Disabled 2 Not etiketi devre dışı.

Ayrıca bakınız