Struct SpellCheckError

SpellCheckError structure

Αντιπροσωπεύει ανορθόγραφη λέξη με πρόσθετα δεδομένα.

public struct SpellCheckError

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Length { get; set; }Μήκος λέξης με λάθος ορθογραφία στο κείμενο εισαγωγής.
StartPosition { get; set; }Η θέση του Word στο κείμενο εισαγωγής.
SuggestedWords { get; set; }λίστα αντικειμένων με προτεινόμενη σωστή ορθογραφία
Word { get; set; }Η λέξη που γράφεται λάθος.

Δείτε επίσης