Struct SuggestedWord

SuggestedWord structure

Επιστράφηκε ορθογραφική πρόταση από το GetSpellCheckErrorList.

public struct SuggestedWord

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Distance { get; set; }Η απόσταση μεταξύ της αναζήτησης και της πρότασης.
Word { get; set; }Η προτεινόμενη σωστά γραμμένη λέξη.

Δείτε επίσης