SuggestedWord.Distance

SuggestedWord.Distance property

Η απόσταση μεταξύ της αναζήτησης και της πρότασης.

public int Distance { get; set; }

Δείτε επίσης