Aspose.OCR.SpellChecker

Struktur

StrukturKeterangan
SpellCheckErrorMewakili kata yang salah eja dengan data tambahan.
SuggestedWordSaran ejaan dikembalikan dari GetSpellCheckErrorList.

Pencacahan

PencacahanKeterangan
SpellCheckLanguageBahasa yang digunakan untuk Periksa Ejaan (kamus yang ada).