Aspose.OCR.Models.Events

Klassen

KlasBeschrijving
OcrPageRecognizeEventsArgsKlasse voor OcrProgress-gebeurtenisherkenningsargumenten.