Class OcrPageRecognizeEventsArgs

OcrPageRecognizeEventsArgs class

Klasse voor OcrProgress-gebeurtenisherkenningsargumenten.

public class OcrPageRecognizeEventsArgs : EventArgs

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CurrentImage { get; set; }Afbeelding op de pagina.
CurrentPage { get; set; }De pagina die begon te worden herkend.
Duration { get; set; }De tijd vanaf het begin van het herkenningsproces tot het moment dat de huidige afbeelding wordt herkend.

Zie ook