Aspose.OCR.Models.PreprocessingFilters

Klassen

KlasBeschrijving
PreprocessingFilterBasisklasse voor opdrachten voor beeldverwerking.