PreprocessingFilter.AutoSkew

AutoSkew()

Schakelt de automatische correctie van scheve afbeeldingen in.

public static PreprocessingFilter AutoSkew()

Winstwaarde

AutoSkewFilter-object.

Zie ook


AutoSkew(Rectangle)

Schakelt de automatische correctie van scheve delen van afbeeldingen in.

public static PreprocessingFilter AutoSkew(Rectangle area)
ParameterTypeBeschrijving
areaRectangleCoördinaten van het deel van de afbeelding dat moet worden gecorrigeerd.

Winstwaarde

AutoSkewFilter-object.

Zie ook