PreprocessingFilter.Binarize

Binarize()

Converteert een afbeelding naar een zwart-witafbeelding. Binaire afbeeldingen zijn afbeeldingen waarvan de pixels slechts twee mogelijke intensiteitswaarden hebben. Ze worden normaal weergegeven in zwart-wit. Numeriek zijn de twee waarden vaak 0 voor zwart en 255 voor wit. Binaire afbeeldingen worden geproduceerd door een afbeelding automatisch te drempelen.

public static PreprocessingFilter Binarize()

Winstwaarde

BinarizeFilter-object.

Zie ook


Binarize(Rectangle)

Converteert een deel van de afbeelding naar een zwart-witafbeelding. Binaire afbeeldingen zijn afbeeldingen waarvan de pixels slechts twee mogelijke intensiteitswaarden hebben. Ze worden normaal weergegeven in zwart-wit. Numeriek zijn de twee waarden vaak 0 voor zwart en 255 voor wit. Binaire afbeeldingen worden geproduceerd door een afbeelding automatisch te drempelen.

public static PreprocessingFilter Binarize(Rectangle area)
ParameterTypeBeschrijving
areaRectangleCoördinaten van het deel van de afbeelding dat moet worden gecorrigeerd.

Winstwaarde

BinarizeFilter-object.

Zie ook