PreprocessingFilter.Dilate

Dilate()

Dilatatie voegt pixels toe aan de grenzen van objecten in een afbeelding.

public static PreprocessingFilter Dilate()

Winstwaarde

DilateFilter-object.

Zie ook


Dilate(Rectangle)

Dilatatie voegt pixels toe aan de grenzen van objecten in een deel van de afbeelding.

public static PreprocessingFilter Dilate(Rectangle area)
ParameterTypeBeschrijving
areaRectangleCoördinaten van het deel van de afbeelding dat moet worden gecorrigeerd.

Winstwaarde

DilateFilter-object.

Zie ook