PreprocessingFilter.Resize

Resize(int, int, InterpolationFilterType)

Afbeelding opnieuw schalen - Afbeeldingsresolutie omhoog of omlaag schalen.

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height, InterpolationFilterType type)
ParameterTypeBeschrijving
widthInt32De nieuwe breedte van de afbeelding.
heightInt32De nieuwe hoogte van de afbeelding.
typeInterpolationFilterTypeInterpolationFilterType

Winstwaarde

ResizeFilter-object.

Zie ook


Resize(int, int)

Afbeelding opnieuw schalen - Beeldresolutie omhoog of omlaag schalen. InterpolationFilterType = Lanczos8

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height)
ParameterTypeBeschrijving
widthInt32De nieuwe breedte van de afbeelding.
heightInt32De nieuwe hoogte van de afbeelding.

Winstwaarde

ResizeFilter-object.

Zie ook