PreprocessingFilter.Rotate

Rotate(float)

Originele afbeelding draaien.

public static PreprocessingFilter Rotate(float angle)
ParameterTypeBeschrijving
angleSingleHoek van rotatie.Van -360 tot 360

Winstwaarde

RotateFilter-object.

Zie ook


Rotate(float, Rectangle)

Draai een deel van de afbeelding.

public static PreprocessingFilter Rotate(float angle, Rectangle area)
ParameterTypeBeschrijving
angleSingleHoek van rotatie.Van -360 tot 360
areaRectangleCoördinaten van het deel van de afbeelding dat moet worden gecorrigeerd.

Winstwaarde

RotateFilter-object.

Zie ook