PreprocessingFilter.Threshold

Threshold(int)

Maak een binaire afbeelding op basis van het instellen van een drempelwaarde voor de pixelintensiteit van de originele afbeelding.

public static PreprocessingFilter Threshold(int value)
ParameterTypeBeschrijving
valueInt32De maximale waarde.

Winstwaarde

BinarizeFilter-object.

Zie ook


Threshold(int, Rectangle)

Maak een binair deel van de afbeelding op basis van het instellen van een drempelwaarde voor de pixelintensiteit van het originele afbeeldingsdeel.

public static PreprocessingFilter Threshold(int value, Rectangle area)
ParameterTypeBeschrijving
valueInt32De maximale waarde.
areaRectangleCoördinaten van het deel van de afbeelding dat moet worden gecorrigeerd.

Winstwaarde

BinarizeFilter-object.

Zie ook