Aspose.OCR.SpellChecker

Structuren

StructuurBeschrijving
SpellCheckErrorVertegenwoordigt verkeerd gespeld woord met aanvullende gegevens.
SuggestedWordSpellingsuggestie geretourneerd van GetSpellCheckErrorList.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
SpellCheckLanguageTalen gebruikt voor Spellingcontrole (bestaande woordenboeken).