Struct SpellCheckError

SpellCheckError structure

Vertegenwoordigt verkeerd gespeld woord met aanvullende gegevens.

public struct SpellCheckError

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Length { get; set; }De lengte van het gespelde woord in de invoertekst.
StartPosition { get; set; }De positie van het woord in de invoertekst.
SuggestedWords { get; set; }lijst met objecten met voorgestelde correcte spelling
Word { get; set; }Het woord is verkeerd gespeld.

Zie ook