SpellCheckError.SuggestedWords

SpellCheckError.SuggestedWords property

lijst met objecten met voorgestelde correcte spelling

public List<SuggestedWord> SuggestedWords { get; set; }

Zie ook