SpellCheckError.Word

SpellCheckError.Word property

Het woord is verkeerd gespeld.

public string Word { get; set; }

Zie ook