AsposeOcr.AsposeOcr

AsposeOcr()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAsposeOcr class. Lege constructor.

public AsposeOcr()

Zie ook


AsposeOcr(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAsposeOcr class. Stel de toegestane tekens in met de eigenschap alfabet.

public AsposeOcr(string alphabet)
ParameterTypeBeschrijving
alphabetStringToegestane tekens ingesteld.

Zie ook