AsposeOcr.CalculateSkew

CalculateSkew(MemoryStream)

Berekent de schuine hoek van een afbeelding.

public float CalculateSkew(MemoryStream stream)
ParameterTypeBeschrijving
streamMemoryStreamGeheugenstroom die de afbeelding bevat.

Winstwaarde

Schuine hoek in graden.

Zie ook


CalculateSkew(string)

Berekent de schuine hoek van een afbeelding.

public float CalculateSkew(string fullPath)
ParameterTypeBeschrijving
fullPathStringVolledig pad naar de afbeelding.

Winstwaarde

Schuine hoek in graden.

Zie ook