AsposeOcr.CompareImageTexts

AsposeOcr.CompareImageTexts method

Controleer of twee afbeeldingen dezelfde tekst bevatten.

public bool CompareImageTexts(string fullPath1, string fullPath2, 
    RecognitionSettings settings = null, bool ignoreCase = true)
ParameterTypeBeschrijving
fullPath1StringPad naar de eerste afbeelding.
fullPath2StringPad naar de tweede afbeelding.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.
ignoreCaseBooleanWaar - betekent een niet-hoofdlettergevoelige zoekopdracht.

Winstwaarde

Waar als afbeeldingen dezelfde tekst hebben (90% overeenkomst).

Zie ook