AsposeOcr.GetRectangles

GetRectangles(string, AreasType, bool)

Detecteert tekstgebieden op afbeelding. Automatische correctie van scheve afbeeldingen wordt niet toegepast. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<Rectangle> GetRectangles(string fullPath, AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, 
    bool detectAreas = true)
ParameterTypeBeschrijving
fullPathStringPad naar de afbeelding.
areasTypeAreasTypeBepaalt welke rechthoeken moeten worden geretourneerd - regel of alinea’s.
detectAreasBooleanSchakel automatische detectie van tekstgebieden in.

Winstwaarde

Lijst met gedetecteerde tekstgebieden of regels.

Zie ook


GetRectangles(MemoryStream, AreasType, bool)

Detecteert tekstgebieden op afbeelding. Automatische correctie van scheve afbeeldingen wordt niet toegepast. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<Rectangle> GetRectangles(MemoryStream image, 
    AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, bool detectAreas = true)
ParameterTypeBeschrijving
imageMemoryStreamGeheugenstroom die de afbeelding bevat.
areasTypeAreasTypeBepaalt welke rechthoeken moeten worden geretourneerd - regel of alinea’s.
detectAreasBooleanSchakel automatische detectie van tekstgebieden in.

Winstwaarde

Lijst met gedetecteerde tekstgebieden of regels.

Zie ook