AsposeOcr.ImageHasText

ImageHasText(string, string, RecognitionSettings, bool)

Controleer of de afbeelding het aangeleverde tekstfragment bevat.

public bool ImageHasText(string fullPath, string text, RecognitionSettings settings = null, 
    bool ignoreCase = true)
ParameterTypeBeschrijving
fullPathStringPad naar de afbeelding.
textStringTekstfragment om op de afbeelding te zoeken.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.
ignoreCaseBooleanWaar - betekent een niet-hoofdlettergevoelige zoekopdracht.

Winstwaarde

Waar als de afbeelding een tekstfragment bevat. Niet waar - afbeelding bevat geen tekstfragment.

Opmerkingen

Herkent afbeelding met de mogelijkheid om te specificerenRecognitionSettings . Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Zie ook


ImageHasText(string, Regex, RecognitionSettings)

Controleer of de afbeeldingstekst overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

public bool ImageHasText(string fullPath, Regex regex, RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypeBeschrijving
fullPathStringPad naar de afbeelding.
regexRegexSystem.Text.RegularExpressions-object met het opgegeven patroon en opties.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.

Winstwaarde

Waar als afbeeldingstekst overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

Opmerkingen

Herkent afbeelding met de mogelijkheid om te specificerenRecognitionSettings . Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Zie ook