AsposeOcr.OcrProgress

AsposeOcr.OcrProgress event

Een gebeurtenis om de voortgang van beeldherkenning van meerdere pagina’s bij te houden.

public event OcrRecognizeEventHandler OcrProgress;

Zie ook